Pudasjärven lukudiplomi alakouluille julkaistu

Pudasjärvellä otetaan käyttöön ihka oma lukudiplomi! Lukudiplomilla halutaan kannustaa lapsia lukuharrastuksen aloittamiseen ja ylläpitämiseen sekä lukutaidon kehittämiseen.

– Lukutaito ja lukuinto kasvavat lukemalla ja tutkimalla erilaisia tekstejä. Sanavarasto karttuu, mikä auttaa omien tekstien kirjoittamisessa. Oppimisen taidot, tunnetaidot ja kyky ymmärtää toisen ihmisen maailmaa kehittyvät myös lukemalla, kertoo kirjastonjohtaja Outi Nivakoski.

– Lukeminen sivistää kaikenikäisiä ihmisiä. Lukudiplomia ryhdyttiin kehittämään, koska haluttiin helpottaa opettajien ja oppilaiden tutustumista monipuoliseen kirjallisuuteen. Suunnittelu on tehty monialaisen työryhmän yhteistyönä, joka on pohtinut laajasti lukudiplomin sisältöä, toimivuutta sekä ulkonäköä, jatkaa luokanopettaja Janne Moilanen.

Nyt julkaistussa alakoulujen lukudiplomissa on omat osionsa 1. – 6.-luokkien oppilaille. Jokaisena lukuvuonna luetaan kuusi kirjaa ja tehdään kuusi tehtävää. Oppilaille jaettavissa lukudiplomivihoissa on kattava valikoima kirjavinkkejä, luettua pohtimaan innostavia tehtäviä, sekä ohjeistus lukudiplomin suorittamiseen. Lukudiplomi suoritetaan opettajan ohjauksessa, ja se on osa kaupungin opetussuunnitelmaa. Tarvittava materiaali on saatavilla kirjaston verkkosivuilta.

Apua ja neuvoja lukudiplomin suorittamiseen saat kirjastosta. Keskiviikosta 2.10. alkaen opettajat voivat myös varata lukudiplomin suorittamiseen liittyviä kirjastovierailuja kirjastonhoitaja Mira Jurvansuulta.

Esikoulun, yläkoulujen sekä 2. asteen oppilaitosten lukudiplomeiden suunnittelu on parhaillaan käynnissä, ja ne tullaan ottamaan käyttöön myöhemmin.