Palautus­ke­ho­tuksen hinta nousee, palauta tai uusi lainat ajoissa

10.1. alkaen kirjastosta lähetettävien myöhässä olevien lainojen palautuskehotusten hinta kallistuu. Ensimmäinen kehotus lähetetään kun lainat ovat myöhässä 7 päivää ja se maksaa 1,50 euroa. Toinen kehotus lähetetään 35 päivän kuluttua eräpäivästä ja se maksaa 3 euroa.

Kehotukset lähetetään sähköpostiosoitteeseen tai kirjepostina, jos asiakkaalla ei ole sähköpostiosoitetta kirjaston asiakasrekisterissä tallennettuna.

Kehotukset lähetetään myös lasten ja nuorten lainoista.

Cost of overdue notices has been increased, please return or renew your loans on time

Starting on Monday, 10.1.2022, the price of overdue notices sent from the library is increased. The first notice is sent when the loans are 7 days overdue and will cost 1.50 €. The second notice is sent 35 days after the due date and will cost 3 €.

Overdue notices will be sent via email or as a letter via post if the customer does not have their email address in the library’s customer register.

Overdue notices are also sent of loans for children and young people.

Library system and web library downtime over 31.12.

Edited at 9:55: The downtime is over.

There is a temporary downtime in the library system which also affects borrowing and returning at the library at both self-service stations and customer service. The downtime is being investigated.

The OUTI Web Library and eLibrary services cannot be used normally during the downtime. Self-service libraries are also unavailable during the downtime.

Käyttö­häiriö ohi kirjas­to­jär­jes­telmässä ja verkko­kir­jastossa aamulla 31.12.

Muokattu klo 9.55: Käyttöhäiriö on korjattu.

Kirjastojärjestelmässä on tilapäinen käyttöhäiriö, joka vaikuttaa myös lainaamiseen ja palauttamiseen kirjastossa niin automaateilla kuin asiakaspalvelussakin. Käyttöhäiriötä selvitetään.

OUTI-verkkokirjastoa ja eKirjaston palveluita ei voi käyttää häiriön aikana normaalisti. Omatoimikirjastoihin ei pääse kirjautumaan käyttöhäiriön aikana.

All libraries closed 23.11., library services and OUTI Web Library temporarily unavailable 22.–24.11.

The library services will undergo an extensive downtime 22.–24.11.2021.

All libraries, including self-service libraries, will be closed on Monday 22.11. by 20:00. Accessing self-service libraries is not possible during the downtime.

All libraries are closed on Tuesday 23.11. Libraries will be open again on Wednesday 23.11. by 12:00.

Bookmobiles will not be touring their usual routes on Tuesday 23.11. or on the morning of Wednesday 24.11.

All online library services will be unavailable between 20:00 on Monday 22.11. and 12:00 on Wednesday 23.11. The downtime is due to library system server maintenance.

No automatic notifications, such as due date reminders, will be sent during the downtime. Please return or renew your loans before the downtime.

OUTI Web Library features, such as renewing loans and making reservations, will all be unavailable during the downtime.

eLibrary services will also be unavailable.

Please contact your library to find out the full extent and details of the downtime.

Kaikki kirjastot kiinni ti 23.11., laaja käyttökatko kirjaston palveluissa ja verkkokirjastossa 22.11. klo 20 – 24.11. klo 12

OUTI-kirjastojen palveluissa on laaja käyttökatko, joka alkaa maanantai-iltana 22.11. klo 20 ja päättyy keskiviikkona 24.11.2021.

Kaikki kirjastot, myös omatoimikirjastot, menevät kiinni maanantaina 22.11. klo 20 mennessä. Omatoimikirjastoihin kirjautuminen ei ole käytettävissä katkon aikana.

Kaikki kirjastot ovat kiinni tiistaina 23.11. Kirjastot ovat jälleen auki keskiviikkona 24.11. klo 12 mennessä.

Kaikki kirjaston palvelut verkossa ovat kiinni katkon ajan. Käyttökatko johtuu kirjastojärjestelmän palvelimen huollosta.

Eräpäivämuistutuksia tai muita automaattisia viestejä ei lähetetä. Uusi tai palauta lainasi ennen käyttökatkoa.

OUTI-verkkokirjaston saatavuustiedot ja omiin tietoihin kirjautuminen, kuten lainojen uusiminen ja varausten tekeminen, ovat pois käytöstä katkon ajan.

eKirjaston palvelut ovat myös kokonaan pois käytöstä.

Varmista käyttökatkon yksityiskohdat omasta kirjastostasi.

Biblio e-books available until November 22nd, 2021

The eLibrary service Biblio will not be available after November 22, 2021. Borrowing e-books and audiobooks on Biblio will not be possible after November 22 with the library cards of Kainuu and North Ostrobothnia. However, you can continue read and listen to the e-books and audiobooks you have borrowed on Biblio normally until the end of the loan period.

E-books and audiobooks in English are available on the eLibrary service OverDrive and the Libby app. E-books and audiobooks in Finnish will all be on Ellibs. Please see the eLibrary tab for all the services you can access with your library card and PIN.

Biblio poistuu käytöstä 22.11.2021

E-kirjapalvelu Biblio on käytössä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen asiakkailla 22.11.2021 asti, jolloin lainaaminen päättyy. Voit kuitenkin lukea ja kuunnella lainaamiasi e-kirjoja ja e-äänikirjoja palvelussa normaalisti laina-ajan loppuun asti.

Keskitämme suomenkielisten e-kirjojen ja e-äänikirjojen tarjonnan Ellibs-palveluun. Ajantasaiset tiedot käytössä olevista e-palveluista löydät OUTI-verkkokirjaston eKirjasto-välilehdeltä.