Online payment available again

ETA: The downtime is over.

On the morning of Monday, 17.1.2022 starting at 9:00, online payment in the OUTI Web Library will be unavailable. The estimated duration of the downtime is two hours. During the downtime, you will be not able to pay your library fees online in the OUTI Web Library.

Maintenance break affecting the library system and web library on Wednesday 12.1. is over

ETA: The maintenance break is over.

The library system and OUTI Web Library are affected by a maintenance break on the morning of Wednesday, 12.1.2022 between 7:00 and 9:00.

Logging in to the OUTI Web Library, search results and information about the library collection, and eLibrary services will all unavailable during the maintenance break.

Accessing self-service libraries and self-service stations for borrowing and returning will experience temporary downtimes during the maintenance break.

Huoltokatko kirjastojärjestelmässä ja verkkokirjastossa ke 12.1. ohi

Päivitetty: Huoltokatko on ohi.

Kirjastojärjestelmässä ja verkkokirjastossa on huoltokatko keskiviikkoaamuna 12.1.2022 klo 7–9.

Huoltokatkon aikana ei pääse kirjautumaan OUTI-verkkokirjastoon. Teosten saatavuustiedot eivät ole saatavissa katkon aikana eli verkkokirjaston haku ei toimi normaalisti. eKirjaston palvelut ovat myös pois käytöstä katkon ajan.

Lainaus- ja palautusautomaateilla ja omatoimikirjastoihin kirjautumisessa voi olla häiriöitä huoltokatkon ajan.

Palautus­ke­ho­tuksen hinta nousee, palauta tai uusi lainat ajoissa

10.1. alkaen kirjastosta lähetettävien myöhässä olevien lainojen palautuskehotusten hinta kallistuu. Ensimmäinen kehotus lähetetään kun lainat ovat myöhässä 7 päivää ja se maksaa 1,50 euroa. Toinen kehotus lähetetään 35 päivän kuluttua eräpäivästä ja se maksaa 3 euroa.

Kehotukset lähetetään sähköpostiosoitteeseen tai kirjepostina, jos asiakkaalla ei ole sähköpostiosoitetta kirjaston asiakasrekisterissä tallennettuna.

Kehotukset lähetetään myös lasten ja nuorten lainoista.

Cost of overdue notices has been increased, please return or renew your loans on time

Starting on Monday, 10.1.2022, the price of overdue notices sent from the library is increased. The first notice is sent when the loans are 7 days overdue and will cost 1.50 €. The second notice is sent 35 days after the due date and will cost 3 €.

Overdue notices will be sent via email or as a letter via post if the customer does not have their email address in the library’s customer register.

Overdue notices are also sent of loans for children and young people.

Library system and web library downtime over 31.12.

Edited at 9:55: The downtime is over.

There is a temporary downtime in the library system which also affects borrowing and returning at the library at both self-service stations and customer service. The downtime is being investigated.

The OUTI Web Library and eLibrary services cannot be used normally during the downtime. Self-service libraries are also unavailable during the downtime.

Käyttö­häiriö ohi kirjas­to­jär­jes­telmässä ja verkko­kir­jastossa aamulla 31.12.

Muokattu klo 9.55: Käyttöhäiriö on korjattu.

Kirjastojärjestelmässä on tilapäinen käyttöhäiriö, joka vaikuttaa myös lainaamiseen ja palauttamiseen kirjastossa niin automaateilla kuin asiakaspalvelussakin. Käyttöhäiriötä selvitetään.

OUTI-verkkokirjastoa ja eKirjaston palveluita ei voi käyttää häiriön aikana normaalisti. Omatoimikirjastoihin ei pääse kirjautumaan käyttöhäiriön aikana.